دوره آموزشی صفر تا صد تحت وب
250,000 تومان ماهانه
آموزش صفر تا صد HTML
آموزش صفر تا صد PHP
آموزش صفر تا صد JS ,CSS
آموزش مبانی وب و سرور (آشنایی با سرور، هاست، دامنه و...)
آموزش مبانی مشتری مداری، گرفتن سفارش، فریلنسرینگ و...
ماهیانه ۲۵۰۰۰۰ تومان شهریه
  • ۲5000 یکبار پرداخت هزینه جزوه
دوره آموزشی صفر تا صد پایتون
1,000,000 تومان ماهانه
آموزش صفر تا صد Python
آموزش صفر تا صد Django
آموزش صفر تا صد VS Code
آموزش مبانی وب و سرور (آشنایی با سرور، هاست، دامنه و...)
آموزش مبانی مشتری مداری، گرفتن سفارش، فریلنسرینگ و...
ماهیانه 1000000 تومان شهریه
( شما مجاز به انتخاب دوره پرداخت خود هستید، در کل شما باید هزینه یکسال را پرداخت کنید، حال به صورت دو بسته 6 ماهه یا یک بسته 12 ماهه یا...)
  • 25000 یکبار پرداخت هزینه جزوه
دوره آموزشی صفر تا صد تست نفوذ و تامین امنیت
500,000 تومان ماهانه
آموزش صفر تا صد Kali linux
آموزش صفر تا صد blackwin3
آموزش صفر تا صد Parrot Os
آموزش مبانی وب و سرور (آشنایی با سرور، هاست، دامنه و...)
آموزش مبانی مشتری مداری، گرفتن سفارش، فریلنسرینگ و...
ماهیانه ۵۵۰۰۰۰ تومان شهریه
( شما مجاز به انتخاب دوره پرداخت خود هستید، در کل شما باید هزینه یکسال را پرداخت کنید، حال به صورت دو بسته 6 ماهه یا یک بسته 12 ماهه یا...)
  • 25000 یکبار پرداخت هزینه جزوه