باندل مقدماتی
20,000 تومان
1 عدد قالب فارسی با لایسنس ( از میان 20 قالب موجود)
1 عدد قالب انگلیسی با لایسنس ( از میان 20 قالب موجود)
3 عدد افزونه فارسی( از میان 20 افزونه موجود)
  • محتوای بسته
  • وردپرس،جوملا،دروپال، WHMCS اسکریپت
باندل متوسط
30,000 تومان
3 عدد قالب فارسی با لایسنس ( از میان 20 قالب موجود)
3 عدد قالب انگلیسی با لایسنس ( از میان 20 قالب موجود)
6 عدد افزونه فارسی( از میان 20 افزونه موجود)
  • محتوای بسته
  • وردپرس،جوملا،دروپال، WHMCS اسکریپت
باندل پیشرفته
98,000 تومان
20 عدد قالب فارسی با لایسنس ( از میان 20 قالب موجود)
20 عدد قالب انگلیسی با لایسنس ( از میان 20 قالب موجود)
20 عدد افزونه فارسی( از میان 20 افزونه موجود)
  • محتوای بسته
  • وردپرس،جوملا،دروپال، WHMCS اسکریپت