جهت تضمین رعایت حقوق کاربران اینترنت و تطابق با قوانین حاکم بر محیط سرویس دهندگان، خریداران میبایست شرایط زیر را هنگام درج سفارش در سیمون هاست در نظر داشته باشند. این شرایط جامع و کامل نبوده و سیمون هاست حق اضافه، حدف یا تغییر بندهای آنرا در هر زمان و بدون اطلاع قبلی پس از انتشار آنها در وبگاه www.ws.seemon.ir برای خود محفوظ می دارد.
علاوه بر این، توافقنامه زیر به منزله شفاف سازی وتضمین کیفیت خدمات ارائه شده، تنظیم شده است.
بدیهی است که ثبت و یا پرداخت سفارش مؤید پذیرفتن مفاد این توافقنامه می باشد

جهت دانلود فایل قرارداد اینجا کلیک کنیدپنجشنبه, فوریه 4, 2021

« بازگشت